Byta bredbandsleverantör – håll koll på bindningstiden

Hur lång bindningstid du har och vilken uppsägningstid som gäller framgår i avtalet med din teleoperatör. Hittar du inte avtalet så mejla din leverantör och fråga! Passa även på att fråga om uppsägningen måste komma in skriftligt eller om det går bra att meddela den per mejl eller telefon. Se alltid till att få en skriftlig bekräftelse på din uppsägning där det framgår när ert avtal upphör.

Det är vanligt att operatörerna vill binda upp nya kunder på längre avtal så 18 – 24 månaders avtal är inte ovanligt. Ett avtal mot dig som konsument får dock inte vara längre än 24 månader enligt lagen om elektronisk kommunikation från den 1 juli 2011. Maxtiden för ett konsumentavtal är alltså 24 månader. Som alltid med konsumentlagar finns lagen till för att skydda konsumenterna och stärka deras rätt gentemot företagen.

Vill du säga upp ditt avtal är det vanligt att du har tre månaders uppsägninstid. har du det ska du säga upp ditt avtal minst tre månader innan du vill avsluta det. Ni kan ha avtalat om annan uppsägninstid så kolla alltid i avtalet eller fråga motparten dvs teleoperatören.

Det kan ju finnas flera anledningar till att man vill byta operatör. Har du tröttnat på din nuvarande bredbandsleverantör? Laggar ditt bredband ofta, eller har du svårt att komma upp i de hastigheterna som du tycker dig har rätt till? Eller kanske vill du bara se om en annan operatör har lägre pris för samma hastighet på bredbandet.

Säg upp ditt gamla bredband och skaffa ett nytt
Telenor
Tele 2
Bredbandsbolaget
Net 1

Posted in Avtal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*